Tag Archives: poppers

Chemické složení

Všechny látky , označované jako poppers jsou ve své podstatě nitrity, lépe řečeno amylnitrity, neboli dusitan amylnatý. Je to ester kyseliny dusité a amylalkoholu. Existuje ve formě více izomerů, proto se někdy setkáváme i s jinými názvy, jako třeba izobutylnitrát, nebo izopropylnitrát a podobně. To je jen marketingový tah výrobců, aby se odlišovali jednotliví výrobci, nebo dokonce jen jednotlivé výrobky. Účinnou látkou je stejně vždy jen funkční nitrátová skupina, které je u všech těchto různých výrobku stejná.

Co to dělá

Plicní ventilací se dostane účinná látka do krve, kde reaguje s hemoglobinem a vytváří tak methemoglobin. Tím se snižuje kapacita hemoglobinu v krvi, schopná přenášet kyslík a mozek tak má kyslíku nedostatek, což se projevuje změněným vědomím a vnímáním.

Aromatický odér poppers

poppers

Poppers jsou čističe. Jako u každé chemikálie, je potřeba i s nimi pracovat opatrně a to ve více ohledech. Nestačí si dát pozor pouze na ochranu rukou latexovými rukavicemi, ale také důležité je pracovat v dobře odvětrané místnosti.

Co dělat při kontaktu

V případě, že se vám poppers dostanou na kůži, opláchněte ji čistou vodou. Pokud se vám dostanou do oka, je postup stejný. Při nadýchání je potřeba jít na čerstvý vzduch a v klidu čekat na příjezd lékaře. Ve všech případech je nutné vyhledat odbornou pomoc.